Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Layouts/frontend/template1/index.ctp, line 39]
  • Slide 01
  • Slide 03
  • Slide 04

Danh hiệu và giải thưởng

 

 

 GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY. Số: 119/2014/DNSX - VLXD                                                                          

 

  Cúp vàng tự hào thương hiệu Việt Nam 2011                                                                                            

  Cúp vàng thương hiệu nghành xây dựng hội chợ Vietbuild Hà Nội 2010
  Cúp vàng thương hiệu mạnh toàn quốc 2009
  Cúp vàng tự hào thương hiệu Việt Nam 2009
  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
  Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5838-5842:1994 (IEC 6362/1-5:1986-1991)
  Chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Cup vàng thương hiệu công nghiệp Việt Nam năm 2015                            

Giải thưởng cống hiến dàng cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

                            

Chứng nhận Top 20 sản phẩm chất lượng cao năm 2017.

Chứng nhận Top 20 thương hiệu bền vững năm 2017.

 

 

 

Đang xử lý...