Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Layouts/frontend/template1/index.ctp, line 39]

NHÀ MÁY NHÔM ĐÔ THÀNH VINH DỰ ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015

01:05:37 25/05/2016

Được ban hành từ năm 1987, tiêu chuẩn ISO 9001 liên tục được soát xét trong các năm 1994, năm 2000, năm 2008. Ủy ban Kỹ thuật chịu trách nhiệm soạn thảo ISO 9001 của tổ chức ISO (ISO/TC 176) đã làm việc trong giai đoạn hơn 3 năm, từ tháng 2/2012- giai đoạn thiết kế. Giai đoạn soát xét đã tiếp nhận hơn 3000 ý kiến đánh giá với tỷ lệ hơn 80% tán thành với các bản dự thảo, đồng thời các bản góp ý đến từ các tiểu ban kỹ thuật TC 176 quốc gia, và ngày 15 tháng 9 năm 2015, tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 chính thức được ban hành.

ISO 9001:2015 là chứng nhận mới nhất được ban hành cuối năm 2015 và Nhôm Đô Thành là một trong những đơn vị tiên phong trong việc triển khai xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn này. Đến nay có rất ít nhà máy đạt được tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do hệ thống mới đòi hỏi cung cấp các nguồn lực để đáp ứng hệ thống quản lý chất lượng cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Với chứng nhận này, chất lượng sản phẩm nhôm thanh định hình của nhà máy sẽ được nâng cao rất nhiều và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ra nước ngoài.

Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đại diện tổ chức GIC trao tặng kỷ niệm trương cho Lãnh đạo Nhôm Đô Thành

Bà Lê Ánh Tuyết – Phó Tổng Giám Đốc trao tài liệu ISO 9001:2015 cho các

Trưởng các phòng ban, phân xưởng.

 

Đang xử lý...