Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Layouts/frontend/template1/index.ctp, line 39]

NHÔM ĐÔ THÀNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG – PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.

02:03:25 30/03/2016

       Hiểu rõ được những tác hại và rủi ro khi công tác an toàn VSLĐ – PCCC không được đảm bảo và hưởng ứng Lễ phát động tuần lễ về an toàn Vệ sinh lao động – Phòng chống chữa cháy của quốc gia làn thứ 18 năm 2016. Vừa qua trong 2 ngày 25 – 26/03/2016 Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành đã tổ chức đào tạo cho cán bộ quản lý và người lao động trực tiếp về cách quản lý, vận hành các thiết bị an toàn khi tham gia sản xuất.

       Đây là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm cho người lao động của Nhôm Đô Thành. Nội dung đào tạo trong năm 2016 bao gồm:

- Đào tạo cán bộ cấp quản lý.

- Đào tạo cán bộ làm về công tác ATVS lao động.

- Đào tạo công nhân vận hành máy móc thiết bị có tính nghiêm ngặt: Vận hành xe nâng, cẩu trục, thiết bị áp lực, tàng trữ và sử dụng khí hóa lỏng LPG...

Một số hình ảnh của buổi đào tạo

 

Đang xử lý...