• Grando
 • Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03
 • Slide 04

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng tháng 02/2018
Thông tin tuyển dụng tháng 02/2018

23/02/2018 09:49:39

Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí...

Thông tin tuyển dụng Tháng 11/2017
Thông tin tuyển dụng Tháng 11/2017

06/11/2017 14:18:09

Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí...

Thông báo tuyển dụng tháng 05,06 năm 2017
Thông báo tuyển dụng tháng 05,06 năm 2017

13/05/2017 09:29:13

Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí...

Thông báo tuyển dụng tháng 4 năm 2017
Thông báo tuyển dụng tháng 4 năm 2017

05/04/2017 10:03:29

Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí...

Thông báo tuyển dụng tháng 3 năm 2017
Thông báo tuyển dụng tháng 3 năm 2017

10/03/2017 14:54:20

Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí...

Thông báo tuyển dụng tháng 1,2 năm 2017
Thông báo tuyển dụng tháng 1,2 năm 2017

22/12/2016 15:20:08

Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí...

Thông báo tuyển dụng tháng 07
Thông báo tuyển dụng tháng 07

05/07/2016 13:37:29

Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí...

1/1
Hỗ trợ trực tuyến
 • Kinh doanh 1 (04 3.678.5459)

  Yahoo

  Skype 

 • Kinh doanh 2 (04 3.678.5445)

  Yahoo

  Skype 

 • Kinh doanh 3 (04 3.678.9439)

  Yahoo

  Skype 

 

Đang xử lý...